header
geit
Woorden met voorvoegsel α-, αν- (betekenis: niet, on-)

Een paar voorbeelden van Griekse woorden met voorvoegsel α-, αν-,
betekenis: niet, on-

άγνωστος onbekend γνωστός bekend
ανήσυχος onrustig ήσυχος rustig
ανίκανος ongeschikt ικανός geschikt
αδύνατος onmogelijk, zwak δυνατός mogelijk, sterk
η ανορεξία gebrek aan eetlust η όρεξη eetlust
anorexia
καλή όρεξη! eet smakelijk!


Weetje van de week
>>> Archief weetje van de week
baai
© 2010-2013 www.goedwebdesign.nl