header
geit
Wat leer je in de cursussen?
We beginnen in het eerste jaar met het leren van het alfabet en we doen uitspraakoefeningen. Dan behandelen we eenvoudige zinnetjes, zoals begroeten en kennismaken. Daarna leer je bijvoorbeeld hoe je een drankje bestelt, boodschappen doet en een afspraakje maakt. Dit wordt langzamerhand uitgebreid naar meer algemene situaties, waarbij je bijvoorbeeld leert je mening te geven. De kennis van de structuur van de Griekse taal die je daarbij nodig hebt, wordt geleidelijk opgebouwd.
Om de taal goed onder de knie te krijgen is het noodzakelijk thuis nog tenminste 2 à 3 uur per week aan het Grieks te besteden.

Niveau 1
eind september 2010 tot eind april 2011     maandag 20.45 - 22.15u
Deze cursus is bestemd voor beginners. Allereerst leren we de Griekse letters lezen. Daarna wordt er veel aandacht gegeven aan het leren spreken van de taal. De basisstructuur van het Nieuwgrieks wordt stapsgewijs behandeld. Je leert hoe je je kunt redden in de meest voorkomende situaties. We behandelen les 1 t/m 12 van 'Epikinoníste Elliniká' deel 1.

Niveau 2
eind september 2010 tot april 2011      donderdag 19.00 - 20.30u
We behandelen les 13 t/m 24 van 'Epikinoníste Elliniká' deel 1. We leren in meer situaties communiceren met de Grieken. Daarnaast breiden we de kennis van de grammatica uit; dit jaar vooral aandacht voor meervoudsvormen en de toekomende tijd, we maken een begin met de verleden tijd.

Niveau 3
eind september 2010 tot eind april 2011      maandag 19.00 - 20.30u
We beginnen met deel 2 van 'Epikinoníste Elliniká', en behandelen hiervan de eerste 12 lessen. In deze cursus hebben we weer nieuwe gespreksonderwerpen, we oefenen met de taal door middel van dialogen in realistische omstandigheden. Wat de grammatica betreft: we behandelen onder meer de verleden tijd, de gebiedende wijs en de persoonlijke voornaamwoorden.

Niveau 4
eind september 2010 tot eind april 2011      donderdag 20.45 tot 22.15u
In deze cursus gaan we verder met deel 2 van 'Epikinoníste Elliniká'. We behandelen onder meer de toekomende en de verleden tijd van de werkwoorden met een passieve uitgang en de tweede naamval meervoud. Hiermee hebben we de belangrijkste onderwerpen van de grammatica behandeld. Met behulp van extra teksten en dialogen gaan we veel aandacht geven aan de spreekvaardigheid.

Niveau 5
Dit jaar is er op de Volksuniversiteit helaas geen niveau 5!
De nadruk ligt in deze cursus op de spreekvaardigheid. We doen conversatieoefeningen en we spreken en discussiëren over uiteenlopende onderwerpen, onder andere over cultuur en actualiteit. We gebruiken daarvoor eenvoudige teksten uit lesboeken, de literatuur, uit kranten, tijdschriften enzovoort. Waar nodig wordt aandacht besteed aan de grammatica.
Weetje van de week
>>> Archief weetje van de week
baai
© 2010-2013 www.goedwebdesign.nl