header
geit
Woorden met 'εργο' (werk)

- Woorden met 'εργο' (werk)
το έργο werk, werkstuk, toneelstuk, film enz,
η εργασία werk, werkstuk
οι εργασίες werkzaamheden
ο εργοθεραπευτής ergotherapeut
ο εργολάβης aannemer
ο εργοδότης werkgever
ο εργαζόμενος werkende, werknemer
εργαζόμενος werkend, werkzaam
ο εργάτης arbeider
το εργοστάσιο fabriek
εργάζομαι werken (om geld te verdienen)
άνεργος werkloos, werkzoekend
η ανεργεία werkloosheid
ο άπεργος staker
η απεργία staking
το συνεργείο (werk)ploeg, garage
ο συνεργάτης medewerker, collaborateur
η ενέργεια energie

ander woord voor ‘werk’
η δουλειά werk, beroep, taak
δουλεύω werken, een taak verrichten
τι δουλειά κάνεις; wat voor werk doe je?
δεν έχω δουλειά ik heb geen werk

woorden met ‘werk’ die in Grieks omschreven worden:
ο χώρος εργασίας werkruimte, werkplek
το ωράριο εργασίας werktijden
οι όροι εργασίας arbeidsvoorwaarden
προσωρινή δουλειά tijdelijk werk
μόνιμη δουλειά vast werk
το ποσοστό ανεργίας werkloosheidscijfer


Weetje van de week
>>> Archief weetje van de week
baai
© 2010-2013 www.goedwebdesign.nl