header
geit
Griekse woorden met voorvoegsel δια- (door-, over-, uiteen)

Een paar voorbeelden van Griekse woorden met voorvoegsel δια-,
betekenis: door-, over-, uiteen-

ο διαβάτης voorbijganger βαίνω *Κ gaan, staan, lopen
το διαβατήριο paspoort
διαγράφω doorhalen, schrappen γράφω schrijven
διακόπτω onderbreken, κόβω snijden
afbreken, afsnijden
διακρίνω onderscheiden, κρίνω (be)oordelen
herkennen
η διασταύρωση kruispunt ο σταυρός kruis
διατηρώ bewaren, handhaven, τηρώ bewaren,
in stand houden in stand houden,
zich houden aan
διαφεύγω ontsnappen, ontgaan φεύγω weggaan, vertrekken
διαφωνώ het oneens zijn, φωνάζω roepen
van mening verschillen η φωνή stem

*Κ = woord uit de Καθαρεύουσα, wordt nu niet of bijna niet meer gebruikt

Weetje van de week
>>> Archief weetje van de week
baai
© 2010-2013 www.goedwebdesign.nl