header
geit
Woorden op -ότητα, in Ned. -heid, -iteit

De Griekse woorden op -ότητα hebben in de Nederlandse vertaling meestal de uitgang op -heid of -iteit.

Hier enkele voorbeelden:

η πιθανότητα waarschijnlijkheid πιθανός waarschijnlijk
η αρχαιότητα oudheid αρχαίος oud, klassiek
η δημιουργικότητα creativiteit δημιουργός creatief
η αγνότητα zuiverheid αγνός zuiver
η αιωνιότητα eeuwigheid αιώνιος eeuwig
η ανθρωπότητα mensheid ο άνθρωπος de mens
η δραστηριότητα activiteit δραστήριος actief
η εθνικότητα nationaliteit εθνικός nationaal
η ενότητα eenheid ένας een
η ωριμότητα rijpheid ώριμος rijp
η ταπεινότητα nederigheid ταπεινός nederig
η τυπικότητα formaliteit τυπικός formeel
η σκληρότητα hardheid σκληρός hard
η τρυφερότητα tederheid τρυφερός teder
η υπευθυνότητα verantwoordelijkheid υπεύθυνος verantwoordelijkheid


Weetje van de week
>>> Archief weetje van de week
baai
© 2010-2013 www.goedwebdesign.nl