header
geit
Woorden uit het Grieks op -logie (-λογία)

Woorden uit het Grieks op -logie (-λογία)

Er zijn veel Nederlandse woorden die hetzelfde zijn in het Nieuwgrieks en uit het klassiek Grieks komen. Hier zijn er enkele die op -logie, in het Grieks op -λογία eindigen, -λογία komt van het woord λόγος dat betekent: woord, leer, rede, kunde.

βιολογία biologie βίος leven
ανθρωπολογία antropologie άνθρωπος mens
ψυχολογία psychologie ψυχή ziel
γενεαλογία genealogie γενιά generatie
τριλογία trilogie τρία drie
αρχαιολογία archeologie αρχαίος oud, klassiek
ορνιθολογία ornithologie όρνις(Oudgr.) vogel
μυθολογία mythologie μύθος mythe
παλαιοντολογία paleontologie παλιός oud
αστρολογία astrologie άστρο ster
οικολογία ecologie οίκος(Oudgr.) huis
καρδιολογία cardiologie καρδιά hart
μουσικολογία musicologie μουσική muziek
πολιτικολογία politicologie πολιτική politiek
ετυμολογία etymologie έτυμο herkomst
χρονολογία chronologie χρόνος tijd
νεκρολογία necrologie νεκρός dood
ζωολογία zoölogie ζώο dier


Weetje van de week
>>> Archief weetje van de week
baai
© 2010-2013 www.goedwebdesign.nl